LMW

W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej można wykonywać prace przejściowe i dyplomowe w następującej tematyce:

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oferuje szerokie możliwości realizacji przez studentów prac dyplomowych i przejściowych dla kierunków:

 

"Zarządzanie i Inżynieria Produkcji"

"Automatyka i Robotyka"

"Inżynieria Biomedyczna"

oraz "Mechanika i Budowa Maszyn"

 

Tematyka prac jest ściśle skorelowana z aktualnymi potrzebami podmiotów gospodarczych i placówek naukowo-badawczych.

Prowadzone przez pracowników naszego Laboratorium prace umożliwiają wszechstronne przygotowanie studenta/dyplomanta do zadań w zakładzie przemysłowym, usługowym lub we własnej firmie.

 

Główne kierunki tych prac koncentrują się na następujących obszarach:

 

Współrzędnościowa Technika pomiarowa,

Pomiary z wykorzystaniem systemów laserowych

Mikro i nanometrologia

Badanie robotów i ich zastosowanie pomiarowe,

Metrologia w Inżynierii Produkcji,

Pomiary optyczne i fotogrametryczne,

Metrologia w medycynie,

Zarządzanie jakością

Innowacje i rozwój nowego produktu

 

Nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pomiarów współrzędnościowych, którymi nie dysponują nawet laboratoria największych 

firm i koncernów, będą one do dyspozycji studentów podejmujących prace dyplomowe i przejściowe.

 

Dostęp do tej unikalnej aparatury pozwala na nabycia umiejętności, w zakresie ich wykorzystania i programowania, co może zadecydować o późniejszym zatrudnieniu.

 

Oferowana tematyka PP i PD obejmuje przykładowo:

 

- Laserowe Systemy Nadążne ich badanie i zastosowanie,

-  Układy interferometrii laserowej do kontroli urządzeń przemysłowych,

- Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) - metody oceny ich dokładności oraz aplikacje pomiarowe

- Ocena dokładności pomiarów, w warunkach pomiaru współrzędnościowego

- Współczesne kierunki rozwoju teorii pomiaru - zastosowanie metody Monte Carlo w ocenie dokładności pomiarów

- Wirtualne systemy pomiarowe w szacowaniu niepewności pomiaru rzeczywistego

- Modelowanie maszyn i systemów pomiarowych - virtual CMM

- Nadzorowanie i wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych,

- Metrologia dla inżynierii odwrotnej

- Pomiary i analiza dokładności wykonania powierzchni swobodnych,

- Metody korekcji softwerowej dokładności geometrycznej WMP - macierze CAA

- Urządzenia do pomiarów submikronowych ( mikro i nanometrologia),

- Nano i mikrotopografia  powierzchni

- Badanie i analiza mikrogeometrii powierzchni - systemy 3D

- Systemy wizyjne w metrologii oraz fotogrametria,

- Metrotomografia komputerowa

- Metrologia medyczna, problemy dokładności pomiarów w biomechanice

- Roboty dla ortopedii, konstrukcja i badanie

- Wzorcowanie systemów tomografii w zastosowaniach medycznych i technicznych

- Roboty pomiarowe - badanie dokładności i stosowanie w produkcji

- Aplikacja robotów przemysłowych do zadań pomiarów współrzędnościowych

- Systemy zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących

- Walidacja pomiarów w warunkach laboratorium wzorcującego

- Współczesne narzędzia jakości, i ich aplikacja w inżynierii produkcji

- Zarządzanie jakością w zakładach produkcyjnych i usługowych,

- Metody statystyczne w Zarządzaniu Jakością,

- Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością dla wybranej organizacji

- Specyfikowanie i badanie cech jakościowych wyrobu,

- Rozwój nowego produktu i zarządzanie projektem

- Zarządzanie innowacyjne we współczesnej firmie

- Przegląd metod oceny innowacyjności w działalności gospodarczej

Tematyka związana z pracą zawodowa studenta (np. studia zaoczne), oraz rozwijanie własnych    

zainteresowań dyplomanta w obszarze realizowanego kierunku studiów.

 

Ostateczny temat pracy przejściowej czy dyplomowej zostanie ustalony z każdym studentem indywidualnie zgodnie z jego wiedzą i zainteresowaniami 

Wykorzystaj szansę, przyjdź i wybierz interesujący Cię temat!

 

Zapraszamy !

 

Studenci, którzy zdecydują się by skorzystać z oferty Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej proszone są o zgłoszenie się Sekretariatu Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej do pokoju 3/14 w budynku 6 b.

 

Szczegółowy temat pracy jej zakres i charakter opracowania (teoretyczny, badawczy konstrukcyjny, czy poglądowy) zostanie ustalony w wyniku konsultacji z Kierownikiem LMW, Prof. J.Sładkiem. Po uwzględnieniu preferencji studenta oraz możliwości technicznych realizacji pracy zaproponowana zostanie studentowi osoba promotora i ew. opiekuna z grupy doktorantów.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze podjęcia pracy dyplomowej lub przejściowej deklarowanie (np. po ukończeniu V sem na studiach I stopnia).

 

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych LMW, którzy z uwagi na posiadane uprawnienia lub wyrażoną zgodę Rady Wydziału mogą być promotorami prac:

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

dr inż Barbara Juras

dr inż Andrzej Ryniewicz

dr inż. Marcin Krawczyk

dr inż. Robert Kupiec

dr inż. Adam Gąska 

dr inż. Ksenia Ostrowska