LMW

Podstawy Automatyki III rok IP 2020/21

 

 

Wykłady tygodnie : 15.X, 29.X, 12.XI,
 
                                    10.XII, 28.I.
 

 

LABORATORIA
 
Wszystkie zajęcia zdalnie online
 
przed spotkaniem należy przygotować
wstępy teoretyczne
 

Harmonogram zajęć laboratoryjnych Podstawy automatyki IP III r. sem. 5

DATA       L1

ZESPÓŁ    L5

L4

L2

L6

L3

16.11

3.11

4.11

9.11

10.11

4.11

30.11

17.11

18.11

23.11

24.11

18.11

14.12

1.12

2.12

7.12

8.12

2.12

11.01

15.12

16.12

21.12

22.12

16.12

25.01

12.01

13.01

18.01

19.01

13.01

 nr lab

1

4

2 ;zaliczenie 1

 3; zaliczenie4

zaliczenie 2 i 3

           
 
             
             
             
             
             

 

 1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej przetwornika pneumatycznego.

- definicja charakterystyki statycznej

- idea metody najmniejszych kwadratów

- sposoby przedstawiania charakterystyk układów i metody opisu matematycznego

2. Identyfikacja parametrów układu na podstawie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych

- transformacja Laplace’a  i jej własności

- charakterystyki częstotliwościowe układu oscylacyjnego i ich związek z parametrami układu

3. Analiza przebiegu charakterystyk układów


- transmitancje zastępcze dla podstawowych układów automatyki

 

- rodzaje charakterystyk częstotliwościowych i ich związek z transmitancją

- przykłady elementów automatyki (mechaniczne, elektryczne, itp.)

4. Wyznaczanie parametrów układu oscylacyjnego na podstawie charakterystyk czasowych

- charakterystyki czasowe dla elementów: proporcjonalnego, inercyjnego, różniczkującego i całkującego, parametry elementów

- rodzaje i rola tłumienia w układach

- równanie wagi równoramiennej

- standardowe sygnały wymuszające