LMW

Podstawy Metrologii

 

 Harmonogram laboratoriów SALA C01:

aktualizacja 3.11.2019 r.

 

Środa 9.10.2019 16.10.2019 23.10.2019 30.10.2019 13.11.2019
Czwartek 10.10.2019 17.10.2019 24.10.2019 7.11.2019 14.11.2019
Piątek 11.10.2019 18.10.2019 25.10.2019 8.11.2019 15.11.2019
Nr 1 2 3 4 5
I 2.1 5.1 1.1 4.1 12.4
II 5.1 2.1 1.1 12.4 4.1
III 1.1 4.1 12.4 2.1 5.1
IV 1.1 12.4 4.1 5.1 2.1
           
           
Środa 20.11.2019 27.11.2019 4.12.2019 11.12.2019 18.12.2019
Czwartek 21.11.2019 28.11.2019 5.12.2019 12.12.2019 19.12.2019
Piątek 22.11.2019 29.11.2019 6.12.2019 13.12.2019 20.12.2019
Nr 6 7 8 9 10
I 6 12.1-2 3 2.5-1 odr/zal
II 12.1-2 6 2.5-1 3 odr/zal
III 3 2.5-1 12.1-2 6 odr/zal
IV 2.5-1 3 6 12.1-2 odr/zal

 

1.1 Miernictwo warsztatowe
2.1 Pomiary stykowe
5.1 Pomiary optyczne
6 Pomiary geometrii powierzchni
3 Statystyczna analiza danych
12.4 Pomiar porównawczy
4.1 Wyznaczenie błędu pomiaru pośredniego
12.1-2 Wyznaczanie niepewności pomiaru
2.5-1 Podstawy metrologii współrzędnościowej

 

  Opis

 

lab Nazwa Do opracowania Zagadnienia do zaliczenia
1.1 Miernictwo warsztatowe Opis budowy warsztatowych przyrządów pomiarowych (suwmiarka, mikrometr) - Opis budowy warsztatowych przyrządów pomiarowych (suwmiarka, mikrometr)
- Metody odczytu wyniku pomiaru z noniusza, bębna śruby mikrometrycznej
- Metody postępowania podczas pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych
2.6 Pomiary stykowe - Definicja jednostki metra
- Rodzaje wzorców długości
- Budowa wysokościomierza
- Definicja jednostki metra
- Rodzaje wzorców długości
- Budowa wysokościomierza
- Cel zerowania wysokościomierza
- Cel kalibracji końcówki pomiarowej
- Pojęcie korekcji promieniowej
Metoda postępowania podczas wyznaczania kąta, pozycji i średnicy otworu
5.1 Pomiary bezstykowe - Budowa mikroskopu warsztatowego dużego
- Rodzaje głowic stosowanych w mikroskopie warsztatowym
Budowa mikroskopu warsztatowego dużego
Rodzaje głowic stosowanych w mikroskopie warsztatowym – budowa, zastosowanie
Określanie powiększenia w mikroskopie
Metoda postępowania podczas wyznaczanie kąta, pozycji i średnicy otworu z wykorzystaniem mikroskopu pomiarowego
3 Wyznaczanie podstawowych parametrów statystycznych - Podstawowe parametry statystyczne opisujące populację
- Rozkład normalny
- Hipoteza statystyczna t i F
- Podstawowe parametry statystyczne opisujące populację
- Metoda postępowania podczas tworzenia histogramu
- Opis rozkładów prawdopodobieństwa (rozkład normalny, prostokątny, T-Studenta)
- Postępowanie podczas badania rozkładu prawdopodobieństwa χ2
- Test t dla wartości średnich – postępowanie, interpretacja wyniku testu
- Test F – badanie wariancji populacji – postępowanie, interpretacja wyniku testu
4.1 Pomiar pośredni Pojęcie pomiaru pośredniego
Pojęcie błędu systematycznego i przypadkowego – metody wyznaczania
Prawo propagacji błędów przypadkowych i systematycznych na wynik pomiaru
Pojęcie pomiaru pośredniego
Pojęcie błędu systematycznego i przypadkowego – metody wyznaczania
Prawo propagacji błędów przypadkowych i systematycznych na wynik pomiaru
Wyznaczenie błędu przypadkowego w pomiarze pośrednim
Wyznaczanie kąta zbieżności stożka wewnętrznego, zewnętrznego metodą pośrednią
12.1-2 Wyznaczanie niepewności pomiaru długości Pojęcie niepewności pomiaru, niepewności standardowej, niepewności standardowej złożonej,
Metody wyznaczania niepewności standardowej typu A i B,
Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej
Pojęcie niepewności pomiaru, niepewności standardowej, niepewności standardowej złożonej,
Metody wyznaczania niepewności standardowej typu A i B,
Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej
Wyznaczanie współczynnika rozszerzenia k,
Wyznaczanie efektywnego stopnia swobody νeff
12.4 Pomiar porównawczy Pomiar porównawczy – zasada i podział metod (różnicowa, zerowa, etc...) - Pomiar porównawczy – zasada i podział metod (różnicowa, zerowa, etc...)
- Metoda podstępowania podczas wyznaczania wymiaru zewnętrznego przy wykorzystaniu metody różnicowej i zerowej
- Budowa czujnika (zegarowego i indukcyjnego)
6 Pomiar geometrii powierzchni - Budowa profilometru
- Opis podstawowych parametów chropowatości, falistości
- Podstawowe parametry opisu odchyłki chropowatości: (Ra, Rq, Rz, Rt, Sa, Sm)

- Pojęcie odchyłki kształtu
- Opis podstawowych parametów chropowatości, falistości, krzywa nośności
- Budowa profilomierza

- Pojęcie ochyłki kształtu
- Metody pomiaru odchyłki okrągłości
- Metody wyznaczania elementu zastępczego w pomiarze odchyłki okrągłości
- Budowa urządzenia do pomiaru błędów okrągłości
2.5-1 Podstawy metrologii współrzędnościowej - Budowa Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej
- Schemat Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego
- Informacje uzyskiwane podczas pomiaru podstawowych elementów geometrycznych
- Idea pomiaru współrzędnościowego
- Budowa Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej
- Schemat Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego
- Informacje uzyskiwane podczas pomiaru podstawowych elementów geometrycznych

 

*Prowadzący laboratorium może mieć dodatkowe wymagania co do zaliczenia