LMW

Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych

 

GR. 14I6, rok akad. 2020/2021



T1 – TERMIN 1 – CZWARTEK 7:30 – 9:00

 

T2 – TERMIN 2 – CZWARTEK 9:15 – 10:45

 

 

 

 

NR GRUPY LABORATORYJNEJ

TERMIN ZAJĘĆ

 

TYDZ. 2

TYDZ. 3

TYDZ. 4

TYDZ. 5

TYDZ. 6

TYDZ. 7

TYDZ. 8

TYDZ. 9

TYDZ. 10

L1

T1

T1

---

T1

T1

---

T1

T1, T2

T1, T2

L2

T2

---

T1

T2

---

T1

T2

T1, T2

T1, T2

L3

---

T2

T2

---

T2

T2

pół T1, pół T2

T1, T2

T1, T2

 

 

 

 

Grupa L1

 

 

 

NR ZESPOŁU

TERMIN ZAJĘĆ

TYDZ. 2

TYDZ. 3

TYDZ. 4

TYDZ. 5

TYDZ. 6

TYDZ. 7

TYDZ. 8

TYDZ. 9

TYDZ. 10

NUMER ĆWICZENIA

I

I

IV

V

VI

------

II

III

------

TUZ

I

IV

V

VI

II

III

II

IV

I

VI

V

I

IV

V

VI

II

III

 

 

Grupa L2

 

 

 

NR ZESPOŁU

TERMIN ZAJĘĆ

TYDZ. 2

TYDZ. 3

TYDZ. 4

TYDZ. 5

TYDZ. 6

TYDZ. 7

TYDZ. 8

TYDZ. 9

TYDZ. 10

NUMER ĆWICZENIA

I

I

IV

------

V

VI

II

------

III

TUZ

I

IV

V

VI

II

III

II

IV

I

VI

V

I

IV

V

VI

II

III

 

 

 

Grupa L3

 

 

 

NR ZESPOŁU

TERMIN ZAJĘĆ

TYDZ. 2

TYDZ. 3

TYDZ. 4

TYDZ. 5

TYDZ. 6

TYDZ. 7

TYDZ. 8

TYDZ. 9

TYDZ. 10

NUMER ĆWICZENIA

I

------

I

IV

V

VI

------

II

III

TUZ

I

IV

V

VI

II

III

II

IV

I

VI

V

I

IV

V

VI

II

III

 

 

 

 

Zajęcia w tygodniach 2 do 8 odbywają się w laboratorium metrologicznym C01

 

Zajęcia w tygodniach 9 i 10 odbywają się w formie zdalnej, w czasie tych zajęć możliwe będzie oddanie sprawozdań oraz uzyskanie zaliczenia z poszczególnych laboratoriów

 

 

Ćwiczenia:

I

Wzorcowanie wysokościomierza cyfrowego

II

Sprawdzanie śruby mikrometrycznej z zastosowaniem interferometru laserowego

III

Sprawdzanie błędów prostoliniowości prowadnicy z zastosowaniem interferometru laserowego

IV

Sprawdzanie czujnika zegarowego

V

Wzorcowanie suwmiarki uniwersalnej

VI

Wzorcowanie mikrometru kabłąkowego

 

Zagadnienia do opracowania (nie przynosicie Państwo tego w wersji papierowej, tylko prosimy o zapoznanie się z poniższymi tematami, ich znajomość może

zostać sprawdzona przed przystąpieniem do pomiarów) w ramach laboratorium z przedmiotu „Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych”

 

Lab. I Wzorcowanie wysokościomierza cyfrowego

1. Budowa i zasada działania wysokościomierza cyfrowego.

2. Definicja spójności pomiarowej i jej cel.

 

Lab. II Sprawdzanie śruby mikrometrycznej z zastosowaniem interferometru laserowego

1. Zasada działania interferometru Michelsona.

2. Właściwości światła laserowego.

 

Lab. III Sprawdzanie błędów prostoliniowości prowadnicy z zastosowaniem interferometru laserowego

1. Definicja błędów prostoliniowości.

2. Błędy geometryczne występujące w maszynach technologicznych i pomiarowych.

 

Lab. IV Sprawdzanie czujnika zegarowego

1. Budowa i zasada działania czujnika zegarowego.

2. Definicja i cel wzorcowania.

 

Lab. V Wzorcowanie suwmiarki uniwersalnej

1. Układ sprawdzań przyrządów pomiarowych.

2. Budowa i zastosowanie suwmiarek. Zasada działania wzorca długości w suwmiarce cyfrowej.

 

Lab. VI Wzorcowanie mikrometru kabłąkowego

1. Konstrukcja mikrometru kabłąkowego. Parametry metrologiczne i techniczne przyrządów mikrometrycznych.

2. Jaka jest różnica pomiędzy sprawdzaniem, a wzorcowaniem przyrządu pomiarowego.