LMW

Metrologia w procesach wytwarzania

Harmonogram 2017/2018 - sem letni

 

zesp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1.2 13.2 13.4 8.1 10.1 2.3 2.5 5.3 9.1 zal
II 5.3 9.1 1.2 13.2 13.4 8.1 10.1 2.3 2.5 zal
III 8.1 10.1 5.3 2.3 2.5 9.1 1.2 13.2 13.4 zal
IV 9.1 2.3 2.5 1.2 13.2 13.4 5.3 8.1 10.1 zal

 

nr nazwa lab
1.2 Dobór narzędzi pomiarowych
13.2 Nadzorowanie przyrządów mikrometrycznych
8.1 SPC
13.4 R&R
10.1 AQL
5.3 Pomiar parametrów gwintu
9.1 Pomiar parametrów koła zębatego
2.3 WMP tworzenie programów pomiarowych
2.5 Współrzędnościowy mikroskop pomiarowy

 

 

Prowadzący laboratoria mogą wymagać jeszcze więcej a poniższa tabelka może ulec zmianie

 

Punkty napisane czcionką pogrubioną dotyczą wprowadzeń

 

NR

Laboratorium

Zaliczenie informacje podstawowe

1.2

Dobór narzędzi pomiarowych

-Podział przyrządów i narzędzi pomiarowych

- Czynniki do uwzględnienia podczas doboru przyrządu pomiarowego

-Rodzaje wymiarów z rysunkiem

- Optymalna dokładność pomiaru
- Tolerancja a dokładność przyrządu pomiarowego – zasady doboru

13.2

Nadzorowanie przyrządów mikrometrycznych

- Przyczyny konieczności nadzorowania przyrządów pomiarowych

-budowa mikrometru
- Metody nadzorowania mikrometru
- Odczytywanie wsk
azania ze spirali Archimedesa

- Podział i krótka charakterystyka przyrządów mikrometrycznych

8.1

SPC

- Parametry statystyczne i cp i cpk

- Co to jest SPC i gdzie znajduje zastosowanie?

- Rodzaje kart kontrolnych
- Zdolność a sterowalność produkcji
- Budowa karty kontrolnej x-R
- Metody budowania karty kontrolnej x-R – metoda stabilizacyjna

13.4

R&R

- Parametry cg i cgk
-
Podać definicje : dokładności, powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego

- Co oznacza skrót R&R?
- R&R – metoda typu 1 – postępowanie
- Interpretacja wyników uzyskanych R&R

10.1

AQL

- Rodzaje planów badań
- Rodzaje poziomów kontroli
- Zasady przejścia pomiędzy poziomami kontroli

- Zasady przyjmowania lub odrzucania partii dla poszczególnych planów badań

5.3

Pomiar parametrów gwintu

- Parametry gwintu walcowego, zewnętrznego o zarysie trójkątnym – rysunek

- Oprzyrządowanie mikroskopu warsztatowego i jego przeznaczenie
- Metody pomiarów parametrów gwintów
- Podziały gwintów

9.1

Pomiar parametrów koła zębatego

- Parametry koła zębatego walcowego – rysunek

- Przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów kól zębatych
- Metody wyznaczania paramterów kół zębatych
- Podziały kół zębatych

     

2.1

WTP – pomiary podstawowych cech geometrycznych

- Budowa Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej
- Schemat Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego

- Rodzaje głowic stykowych i optycznych stosowanych w systemach współrzędnościowych i zasada ich działania
- Informacje uzyskiwane podczas pomiaru podstawowych elementów geometrycznych

2.2-3

WTP – budowa lokalnych układów współrzędnych, definiowanie relacji

- Zasady definiowania lokalnego układu współrzędnych
- Rodzaje relacji definiowanych ze zmierzonych elementów
- Schemat programu pomiarowego

2.5

WMP pomiary podstawowych cech geometrycznych 2D metodą optyczną

- Idea pomiaru współrzędnościowego
- Zasady pomiaru z wykorzystaniem mikroskopu współrzędnościowego

 

 

 

 

Prowadzący laboratoria mogą wymagać jeszcze więcej a poniższa tabelka może ulec zmianie

NR Laboratorium Zaliczenie informacje podstawowe
1.2 Dobór narzędzi pomiarowych - Optymalna dokładność pomiaru
- Tolerancja a dokładność przyrządu pomiarowego – zasady doboru
- Czynniki do uwzględnienia podczas doboru przyrządu pomiarowego
13.2 Nadzorowanie przyrządów mikrometrycznych - Przyczyny konieczności nadzorowania przyrządów pomiarowych
- Metody nadzorowania mikrometru
- Odczytywanie wskzania ze spirali Archimedesa
8.1 SPC - Parametry cp i cpk
- Zdolność a sterowalność produkcji
- Budowa karty kontrolnej x-R
- Metody budowania karty kontrolnej x-R – metoda stabilizacyjna
13.4 R&R - Parametry cg i cgk
- Powtarzalność i odtwarzalność
- R&R – metoda typu 1 – postępowanie
- Interpretacja wyników uzyskanych R&R
10.1 AQL - Rodzaje planów badań
- Rodzaje poziomów kontroli
- Zasady przejścia pomiędzy poziomami kontroli
- Zasady przyjmowania lub odrzucania partii dla poszczególnych planów badań
5.3 Pomiar parametrów gwintu - Parametry gwintów
- Metody pomiarów parametrów gwintów
- Podziały gwintów
9.1 Pomiar parametrów koła zębatego - Parametry koła zębatego
- Metody wyznaczania paramterów kół zębatych
- Podziały kół zębatych
6.1 Pomiar chropowatości - Parametry chropowatości
- Metody pomiaru chropowatości
- Chropowatość – rodzaj obróbki skrawaniem
6.2-3 Pomiary odchyłek okrągłości metodami bezodniesieniowymi I odniesieniowymi - Definicja odchyłki kształtu
- Metody wyznaczania elementu zastępczego dla pomiaru okrągłości
- Metoda bezodniesieniowa pomiaru odchyłki okrągłości
- Metoda odniesieniowa pomiaru odchyłki okrągłości
2.1 WTP – pomiary podstawowych cech geometrycznych - Budowa Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej
- Schemat Współrzędnościowego Ramienia Pomiarowego
- Informacje uzyskiwane podczas pomiaru podstawowych elementów geometrycznych
2.2-3 WTP – budowa lokalnych układów współrzędnych, definiowanie relacji - Zasady definiowania lokalnego układu współrzędnych
- Rodzaje relacji definiowanych ze zmierzonych elementów
- Schemat programu pomiarowego
2.5 WMP pomiary podstawowych cech geometrycznych 2D metodą optyczną - Idea pomiaru współrzędnościowego
- Zasady pomiaru z wykorzystaniem mikroskopu współrzędnościowego