LMW

Akredytowane laboratorium wzorcujące - nr akredytacji AP 132

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
akredytowane przez PCA wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej będące laboratorium wzorcującym z dniem 10.03.2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - nr certyfikatu: AP 132 .

Laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 29.06.2020 r.

 

9:00 - 9:40 Magdalena Przytocka

Przewodniczący – dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Robert Kupiec

Recenzent – dr inż. Barbara Juras

 

9:40 - 10:20 Paulina Dolińska

Przewodniczący – dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Małgorzata Kowalczyk

Recenzent – dr inż. Ksenia Ostrowska

 

10:20 - 11:00 Sylwia Kiszka

Przewodniczący – dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Małgorzata Kowalczyk 

Recenzent – dr inż. Ksenia Ostrowska

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej M10 ustaliło terminy egzaminów dyplomowych dla kierunku Inżynieria Produkcji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w dniach:

             17.09.2020, 18.09.2020 

Egzaminy dyplomowe realizowane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem: 

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3272

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wszelkie wytyczne dostępne są na stronie Wydziału Mechanicznego: Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej.

Skany dokumentów (celem weryfikacji) należy wgrać do Teams (instrukcja została wysłana na email każdemu zainteresowanemu) przesłać maksymalnie do dnia 16.06.2020, a następnie po potwierdzeniu kompletności dostarczyć do sekretariatu M10 pok. c 107.

Zgodnie z powyższym Regulaminem w przypadku obrony zdalnej konieczne jest złożenie oświadczenia studenta, o którym mowa w zał. nr 2 do zarządzenia.

                                                               

 

W związku z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie przeciwdziałania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy w najbliższych dniach o kontakt drogą mailową.