LMW

Akredytowane laboratorium wzorcujące - nr akredytacji AP 132

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
akredytowane przez PCA wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej będące laboratorium wzorcującym z dniem 10.03.2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - nr certyfikatu: AP 132 .

Laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Studia podyplomowe Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Obecnie trwa III edycja

studiów podyplomowych

"Współrzędnościowa Technika Pomiarowa".
 

Więcej informacji można znaleźć w dziale: Studia Podyplomowe.

 

 lecture

 

Na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Prof. Dr.-Ing. Michael Marxer z Institute for Production Metrology, Materials and Optics NTB w Szwajcarii przeprowadził wykłady dla studentów i doktorantów naszego wydziału pt. "Large scale metrology" oraz "Geometrical product specification and verification".

 

 

Czytaj więcej: Visiting professor: Prof. Dr.-Ing. Michael Marxer