LMW

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy A.Sładek
budynek C pierwsze piętro, pokój C107

tel.: +48 12 374 3238, +48 12 374 3750
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jest krakowianinem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego.   Po studiach, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskierozpoczął pracę w Instytucie Technologii Maszyn PK i zainteresował się metrologią współrzędnościową, wtedy nową, nie rozwijaną jeszcze na polskich uczelniach specjalnością, dziś nauką, która znacznie przyczyniła się do rozwoju przemysłu hi-tech i która jest obecna w współczesnej inżynierii produkcji, wzornictwie przemysłowym (design) czy w inżynierii biomedycznej.

 

Opracował metodę macierzową jako metodę nowego podejścia do oceny dokładności systemów współrzędnościowych. Po raz pierwszy zastosował sztuczne sieci neutronowe do modelowania, oceny dokładności i pomiarów w metrologii współrzędnościowej. Specjalizuje się w zagadnieniach oceny dokładności systemów i pomiarów w tym stosowaniem wirtualnych maszyn pomiarowych do zadania szacowania niepewności pomiarów. Interesuje się rozwojem mikro i nanometrologii współrzędnościowej.

 

Prof. J.Sładek zorganizował Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (jednostkę akredytowaną przez PCA) oraz kieruje związaną z LMW szkołą naukową metrologii wspołrzędnościowej. Stale współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi oraz laboratoriami w Europie w tym z Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech w zakresie rozwoju metod kontroli dokładności pomiarów i wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych.

 

Dorobek publikacyjny, wdrożeniowy i badawczy prof. Jerzego Sładka, związany z metrologią współrzędnościową, obejmuje 343 pozycje. Tylko w ostatnich dwóch latach profesor ogłosił 6 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports i książkę naukową „Dokładność pomiarów współrzędnościowych”. Kierował 2 grantami europejskimi EVIGEM i TRACESYS. (a w jednym był głównym wykonawcą TEMPUS ) i 9 krajowymi projektami badawczymi (finansowane przez KBN, MNiSzW i NCBR), w 7 innych był głównym wykonawcą.

 

Prof. Jerzy Sładek jest promotorem 8 ukończonych przewodów doktorskich wszystkich z zakresu metrologii współrzędnościowej, był recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych

 

Pełnione funkcje z wyboru:

·       Członek  - Polska Akademia Nauk Wydział IV Nauk Technicznych Komitet Budowy Maszyn   

·       Sekretarz naukowy Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014

·       Członek Sekcji Podstaw Technologii KBM Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014

·       Członek Sekcji Mechatroniki, KBM PAN  w kadencji 2007-2010

·       Członek Sekcji Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN  w kadencji 2007-2010 i w 2 poprzednich kadencjach

·       Członek Senatu Akademickiego Politechniki Krakowskiej (2 kadencje od 1996 -2002)

·       Członek Senatu Akad.Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu od 2002

·       Członek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (od 1993)

·       Członek Kom.Problem. nr 48 Podstaw Budowy Maszyn Polskiego Komitetu Normalizacji od 1994-2003

·       Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzyn. Fundacji Promocji Zaawansowanych Technologii od 1998

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr inż. Barbara Juras
pokój nr.: C103a (budynek C)

tel.: +48 12 374 3235
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od 2013 r. kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Specjalizuje się w metrologii stosowanej w procesach wytwarzania a szczególnie w ocenie dokładności pomiarów realizowanych za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych, zagadnieniami pomiarów zarysów o zmiennej krzywiźnie, swobodnie kształtowanych powierzchni oraz współrzędnościowymi pomiarami kół zębatych. Członek sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Członek Rady Wydziału Mechanicznego.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr inż. Marcin Krawczyk
pokój nr.: C105a (budynek C)

tel.: +48 12 374 3216
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca kierownika Laboratorium Metrologii Wspólrzędnościowej. Specjalizuje się w ocenie pomiarów współrzędnościowych oraz metod oceny dokładności maszyn współrzędnościowych. W 2000 roku przebywał na rocznym stypendium naukowym w Phisikalisch Technische Bundesanstalt w Braunschweigu – czołowym europejskim ośrodku badawczym. Aktualnie współrealizuje projekt europejski TRACESYS.

 

 

dr inż. Marek Kowalski
pokój nr.: C103b (budynek C)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalizuje się w metrologii stosowanej w procesach wytwarzania a szczególnie w ocenie dokładności pomiarów, nadzorowaniu dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych, zagadnieniach geometrycznej specyfikacji produktów (GPS), tolerowaniu geometrycznym makro- i mikrogeometrii powierzchni oraz statystycznym sterowaniu procesem produkcyjnym (SPC). Członek Komitetu Technicznego nr 48 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Podstaw Budowy Maszyn. Członek sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz prof. PK
pokój nr.: C102a (budynek C)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalizuje się w metrologii stosowanej w procesach wytwarzania a szczególnie w badaniach wpływu stabilizacji cieplnej urządzeń wytwórczych na proces technologiczny i dokładność geometryczną wyrobów, laserowe systemy pomiarowe, automatyzacja pomiarów, analiza dokładności geometrycznej wielkogabarytowych urządzeń technologicznych, wieloparametryczna ocena wyrobów dla potrzeb systemów zapewniania jakości, analiza kształtu powierzchni roboczych bioelementów z zastosowaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej, odwzorowanie kształtu stawów ludzkich z zastosowaniem spiralnej tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego. Rzeczoznawca SIMP oraz Polcargo w specjalnościach : procesy i urządzenia technologiczne, obrabiarki skrawające, analiza drgań i hałasu, Medal Zasłużony dla Miasta Krakowa.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr inż. Robert Kupiec
pokój nr.: C105b (budynek C)

tel.: +48 12 374 3216
e-mail: robert.kupiec(małpa)pk.edu.pl

 

Specjalizuje się w metrologii współrzędnościowej. Zajmuje się programowaniem maszyn współrzędnościowych z wykorzystaniem systemu PC-DMIS, opracowaniem programów komputerowych stosowanych w metrologii współrzędnościowej z wykorzystaniem języków programowania: Python, C++, Java oraz analizą wyników pomiarów przy użyciu pakietu statystycznego R. Stażysta w Physikalisch – Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech. Aktualnie współrealizuje projekt europejski EVIGEM.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

inż. Tadeusz Kulon
pokój nr.: 2/2 (budynek C)

tel.: +48 12 374 3285, +48 12 374 3277
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalizuje się w mechanice precyzyjnej. Obecnie wykonuje stanowiska badawcze i pomiarowe. Pracuje na politechnice Krakowskiej od 1967 roku. Był zastępcą kierownika Laboratorium Wydziału Mechanicznego. Jest członkiem SIMP i posiada Złoty Krzyż Zasługi, oraz odznak honorową PK. Przez około 15 lat współpracował z przemysłem (szkody górnicze czujniki). Bierze czynny udział w procesie dydaktycznym – obsługa i przygotowanie zajęć.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr inż. Kamila Gromczak
pokój nr.: C107 (budynek C)

tel.: +48 12 374 3238, +48 12 374 3750
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik ds. jakości laboratorium. Doradca i konsultant w zakresie akredytacji oraz systemów zarządzania wg ISO 17025, ISO 22716 oraz ISO 9001. Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji oraz jednostkami certyfikującymi w zakresie opracowania standardów wdrożeń systemów zarządzania w laboratoriach i wielobranżowych organizacjach. Zainteresowania naukowe: problematyka laboratoriów akredytowanych, walidacja metod badawczych.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
pokój nr.: C101 (budynek C)

tel.: +48 12 374 3233, +48 12 374 3238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania naukowe : współrzędnościowa technika pomiarowa, zagadnienia związane z oceną dokładności pomiarów realizowanych za pomocą współrzędnościowych systemów pomiarowych, o układach redundantnych tj. Współrzędnościowe Ramiona Pomiarowe, a także zagadnienia związane z pomiarem i kalibracją systemów optycznych stosowanych do pomiarów obiektów 3D: fotogrametria, laserowe systemy nadążne, laserowe głowice triangulacyjne czy skanery wykorzystujące światło strukturalne. Autorka Wirtualnych Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych oraz Wirtualnego Pomiarowego Robota.

Kierownik projektu, dla młodych naukowców, finansowanego przez NCBiR w ramach programu LIDER na lata 2014-2016 "System Oceny Dokładności Pomiarów Współrzędnościowych On-Line Realizowanych Urządzeniami Redundantnymi".

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
pokój nr.: C101a (budynek C)

tel.: +48 12 374 3230
e-mail: adam.gaska(małpa)pk.edu.pl

 

Kierownik kilku prestiżowych projektów badawczych i infrastrukturalnych m.in. projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej, wpisanego na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, który obecnie jest realizowany w ramach konkursu POIR 4.2/2020 oraz projektu europejskiego „Train4DiM”, w przeszłości kierował projektami Lider (finansowany przez NCBiR) oraz Sonata (finansowany przez NCN). Wykonawca w kolejnych siedmiu projektach. Współautor ponad 20 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach ujętych w bazie JCR oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych, w tym monografii dot. modelowania dokładności pomiarów współrzędnościowych w warunkach przemysłowych. Recenzent w kilkudziesięciu prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (np. Precision Engineering, Measurement, Sensors, Measurement Science and Technology, itp.), ekspert NCBiR oraz EURAMET (recenzowanie kilkunastu projektów w programie EMPIR). Współautor 3ch patentów. Członek akredytowanego personelu Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Zainteresowania naukowe: wyznaczanie niepewności pomiarów współrzędnościowych, współrzędnościowa technika pomiarowa, zastosowanie metody Monte Carlo w metrologii, symulacja pomiarów współrzędnościowych, zagadnienia związane z mobilnymi systemami pomiarowymi (ramiona pomiarowe, laserowe systemy nadążne), zarządzanie jakością.

 

--------------------------------------------------------------------------------