LMW

Ramowy Program Studiów Podyplomowych

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

rok akademicki 2018/2019

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

 
 

1

Metrologia współrzędnościowa, podstawy i zastosowania przemysłowe i badawcze 

Zimowy 2018/2019

6

 

2

Geometryczna Specyfikacja Wyrobu – GPS

Zimowy 2018/2019

18

 

3

Mobilne systemy współrzędnościowe – Ramiona Pomiarowe i Laser Trackery  w tym pomiary obiektów wielkogabarytowych

Zimowy 2018/2019

14

 

4

Obrazowanie i skanowanie bezstykowe obiektów -  technika skanerów światła strukturalnego i skanowanie laserowe – maszyny i ramiona pomiarowe

Zimowy 2018/2019

14

 

5

Systemy tomografii komputerowej w pomiarach współrzędnościowych – zastosowania i badanie dokładności

Zimowy 2018/2019

10

 

6

Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych wg norm i zaleceń ISO/VDI/ASME

Letni 2019/2020

18

 

7

Programowanie  maszyn i systemów  pomiarowych

Letni 2019/2020

32

 

8

Metody oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych

Letni 2019/2020

16

 

9

Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących – system zarządzania wg ISO 17025

Letni 2019/2020

16

 

10

Walidacja współrzędnościowych metod pomiarowych

Letni 2019/2020

8

 

11

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium

Letni 2019/2020

16