LMW

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej brało udział lub aktualnie realizuje następujące projekty:

 

 

Projekt: Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego

Nr projektu: PM/SP/0037/2021/1

Finansowany w ramach programu: Polska Metrologia

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie i przystosowanie metody szacowania niepewności pomiaru współrzędnościowego w oparciu o wirtualną maszynę współrzędnościową do warunków polskich.

Planowany system ma na celu umożliwienie wyznaczenie niepewności pomiaru współrzędnościowego niezależnie od zastosowanych oprogramowań metrologicznych.  Obecnie rynek Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych w Polsce charakteryzuje się wysokim stanem rozdrobnienia co do producentów jak również i wykorzystywanych oprogramowań nawet w obrębie pojedynczych zakładów czy laboratoriów. Prowadzi to do sytuacji, w których zastosowanie wprost modelu niemieckiego, gdzie wirtualna maszyna komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem metrologicznym, jest niemożliwe.  Konieczne zatem jest opracowanie samodzielnego systemu pozwalającego na symulację pomiaru w oparciu o opracowany model matematyczny błędów urządzenia. System ma pozwolić na intuicyjne i w miarę możliwości zautomatyzowane wprowadzanie danych niezbędnych do wyznaczenia niepewności danego pomiaru.

     
    

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi. Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej były realizowane następujące projekty LIDER:

     
  W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej realizowany był w ramach programu SONATA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki projekt pt. "Modelowanie dokładności 5-cio osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotowe" nr 2015/17/D/ST8/01280. Projekt realizowany był w okresie 03.2016-03.2019. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o wynikach projektu:

     
    EVIGeM to skrót od "European Virtual Institute for Geometric and Dimensional Metrology" i oznacza Europejski Wirtualny Instytutu Pomiarów Wielkości Geometrycznych. Celem projektu EVIGeM jest tworzenie wirtualnych instytutów. Przez instytut wirtualny należy rozumieć sieć ułatwiającą szybkie przekazywanie i wykorzystywanie istniejących wyników. Nastawiona na rynek sieć, łączy uniwersytety, instytuty badawcze i firmy przemysłowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych w celu utworzenia niezależnej i samowystarczalnej jednostki, oferującej wysokiej jakości usługi dla przemysłu, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań, transferu technologii i wykorzystania wyników badań.
     
   

26 września 2008 Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej brało udział w Małopolskiej Nocy Naukowców organizowanej w ramach IV edycji „Nocy Naukowców Europejskich”. Impreza ta umożliwia spotkanie obywateli UE z naukowcami ponad 200 miast europejskich. W małopolsce w tej imprezie wzięło udział ok. 15 000 osób. Podczas trwania Nocy Naukowców w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej zaprezentowano: pomiar głowicy silnika samochodowego na współrzędnościowej maszynie pomiarowej, pokaz przedstawiający sposób działania i zastosowanie Nadążnego Systemu Pomiarowego (Laser Tracker) i oprogramowanie do fotogrametrii statycznej umożliwiające otrzymanie modelu 3D obiektu z serii zdjęć aparatem cyfrowym.

26 września 2014 Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej kolejny raz wzięło udział w Małopolskiej nocy Naukowców. Zaprezentowano pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej PMM 12106 firmy Leitz, laserowe pomiary skanujące na współrzędnościowej maszynie pomiarowej oraz ramieniu pomiarowym.

We wrześniu 2016 w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej można było zobaczyć: "najdokładniejsze systemy pomiarowe na świecie" oraz "narzędzia inżynierii odwrotnej".

29 września 2017 po raz kolejny Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej było dostępne dla zwiedzających. W tą wyjatkową noc w można było zobaczyć pokazy nowoczesnych technik pomiarowych.

     
   TraceSys to system, który oferował ekonomiczny i spełniający obowiązujące normy nadzór nad dokładnością urządzeń pomiarowych. Partnerzy projektu to przedstawiciele 7 europejskich krajów, w których akredytowane ośrodki badawcze zapewniają najwyższą jakość usług wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Do tego celu została utworzona specjalna internetowa platforma. Umożliwiała ona stały dostęp serwisanta i zapewniała regularne przeglądy i ocenę dokładności urządzeń pomiarowych klienta. Internetowa platforma stanowiła połączenie bazy danych (obliczającej i generującej raporty) z systemem zarządzania poprzez e-mail przez zoptymalizowany dla potrzeb użytkownika interfejs.