LMW

Warsztaty dotyczące europejskich programów metrologicznych

 

 

Politechnika Krakowska, 23 września 2014 r.

 

W dniu 23 września 2014 r. w sali konferencyjnej nr A3 Wydziału Mechanicznego dzięki wspólnej inicjatywie Politechniki Krakowskiej oraz Głównego Urzędu Miar odbyły się Warsztaty, poświęcone tematycznie zagadnieniom dotyczącym współpracy naukowej w dziedzinie metrologii, realizowanej w ramach europejskich programów badawczych koordynowanych przez EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych). W ramach Warsztatów zostały omówione rezultaty dotychczasowego uczestnictwa Polski w Europejskim programie badań naukowych w dziedzinie metrologii (EMRP) oraz przekazano najaktualniejsze informacje o możliwości i zasadach udziału w nowym programie EMPIR – Europejskim programie na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii. Ponadto zostały syntetycznie przekazane aktualne informacje o kierunkach rozwoju wybranych obszarów metrologii: długości i kąta oraz elektryczności.

 

Warsztaty organizowane są w celu aktywizacji współpracy naukowej pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Krajowymi Ośrodkami Naukowymi w obszarze metrologii na forum międzynarodowym. Stanowią one także doskonałą platformą dla swobodnej wymiany doświadczeń pomiędzy metrologami reprezentującymi zarówno środowiska naukowe, administrację państwową oraz krajowy sektor przemysłowy.

 

W ramach Warsztatów zostały wygłoszone następujące referaty:

1.       Europejski program badań naukowych w dziedzinie metrologii – podsumowanie dotychczasowego udziału Polski”, Zbigniew Ramotowski, Dyrektor Zakładu Długości i Kąta GUM, Reprezentant Polski w Komitecie EMRP i EMPIR.

2.       Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii – szanse dla polskiej metrologii”, Łukasz Litwiniuk, Dyrektor Zakładu Promieniowania i Drgań GUM, Pełnomocnik ds. EMRP w GUM.

3.           Metrologia wymiarowa dużych odległości”, „Metrologia  wymiarowa dla potrzeb mikro- i nanotechnologii”, Grażyna Rudnicka, kierownik Lab. Długości w Zakładzie Długości i Kąta GUM.

4.           Metrologia wymiarowa w badaniach naukowych”, Joanna Przybylska, kierownik Lab. Kąta w Zakładzie Długości i Kąta GUM.

5.           Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania”, Anna Kapińska-Kiszko, kierownik Lab. Pomiarów Przemysłowych w Zakładzie Długości i Kąta GUM.

6.           Kierunki rozwoju metrologii elektrycznej zawarte w mapach drogowych EURAMET”,
Elżbieta Michniewicz, Dyrektor Zakładu Elektrycznego GUM.