LMW

 

WYBÓR PROMOTORA I TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z wyborem tematu oraz promotora pracy dyplomowej:

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej:

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Student wysyła nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony na adres:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

wiadomość mailową z informacją o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

 

 

 

HARMONOGRAM OBRON W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

Egzaminy dyplomowe odbędą się w sali C106.

Harmonogram na dzień 28.09.2023r.

 

 

9:00 – 9:30

Agnieszka Steć

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, PK

Promotor - dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak

Recenzent – prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

9:30 – 10:00

Marcin Piskorz

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak

Recenzent – dr inż. Marcin Grabowski

10:00 – 10:30

Krzysztof Rybczyk

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak

Recenzent – dr inż. Marcin Grabowski

 10:30 – 11:00

Damian Kawa

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Małgorzata Kowalczyk

11:00-11:30

Jakub Sztandera

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Wiktor Harmatys

11:30-12:00

Adrian Sromek

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Wiktor Harmatys

12:00-12:30

Dawid Zuba

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Wiktor Harmatys

                                       12:30-13:00

Monika Brońska

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr inż. Sabina Motyka

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

                                      13:00-13:30

Dawid Krawiec

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

                                      13:30-14:00

Aksel Ostrowski

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr inż. Dominik Wyszyński

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

 

14:00 – 14:30

Katarzyna Święch

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr inż. Robert Janczur

Recenzent – dr inż. Marek Kowalski

14:30 – 15:00

Marcin Święch

Przewodniczący - dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor - dr inż. Robert Janczur

Recenzent – dr inż. Marek Kowalski

                                   

 Harmonogram na dzień 29.09.2023r.

 

 

 

9:00 – 09:30

Konrad Węgrzyn

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

Recenzent – dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK

 

 

 

 

9:30 – 10:00

Kornelia Sitek

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Łukasz Gola

Recenzent – dr inż. Paweł Wojakowski

10:00 – 10:30

Aleksandra Kutyba

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr inż. Sabina Motyka

10:30 – 11:00

Julia Burza

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr inż. Sabina Motyka

 11:00 – 11:30

Michał Turlej

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

11:30-12:00

Dominika Ciućka

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

12:00-12:30

Magdalena Łukaszczyk

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

12:30-13:00

Maksymilian Talik

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

13:00-13:30

Kinga Pasztaleniec

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Sabina Motyka

Recenzent – dr inż. Emilia Franczyk

 

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej M10 uprzejmie informuje o ustaleniu terminów egzaminów dyplomowych dla kierunku Inżynieria Produkcji dla studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniach:

28.09.2023r., 29.09.2023r.  (maksymalny termin złożenia dokumentów wraz z podpisami promotora i recenzenta 12.09.2023 r. do godz. 11:00).

 

Dokumenty przyjmowane są u pani Sylwii Pawlik pok. C102 w dniach od 24.08.2023 r. do 11.09.2023 w godzinach 9:00 - 13:00.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (możliwe złożenie dokumentów wcześniej, po mailowym uzgodnieniu)

 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oferuje szerokie możliwości realizacji przez studentów prac dyplomowych dla kierunków:

 

"Inżynieria Produkcji"

"Automatyka i Robotyka"

"Inżynieria Medyczna"

oraz "Mechanika i Budowa Maszyn"

 

Tematyka prac jest ściśle skorelowana z aktualnymi potrzebami podmiotów gospodarczych i placówek naukowo-badawczych.

Prowadzone przez pracowników naszego Laboratorium prace umożliwiają wszechstronne przygotowanie studenta/dyplomanta do zadań w zakładzie przemysłowym, usługowym lub we własnej firmie.

 

Główne kierunki tych prac koncentrują się na następujących obszarach:

 

Współrzędnościowa Technika pomiarowa,

Pomiary z wykorzystaniem systemów laserowych

Mikro i nanometrologia

Badanie robotów i ich zastosowanie pomiarowe,

Metrologia w Inżynierii Produkcji,

Pomiary optyczne i fotogrametryczne,

Metrologia w medycynie,

Zarządzanie jakością

Innowacje i rozwój nowego produktu

 

Nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pomiarów współrzędnościowych, którymi nie dysponują nawet laboratoria największych firm i koncernów, będą one do dyspozycji studentów podejmujących prace dyplomowe.

 

Dostęp do tej unikalnej aparatury pozwala na nabycia umiejętności, w zakresie ich wykorzystania i programowania, co może zadecydować o późniejszym zatrudnieniu.

 

Oferowana tematyka PD obejmuje przykładowo:

 

- Laserowe Systemy Nadążne ich badanie i zastosowanie,

-  Układy interferometrii laserowej do kontroli urządzeń przemysłowych,

- Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) - metody oceny ich dokładności oraz aplikacje pomiarowe

- Ocena dokładności pomiarów, w warunkach pomiaru współrzędnościowego

- Współczesne kierunki rozwoju teorii pomiaru - zastosowanie metody Monte Carlo w ocenie dokładności pomiarów

- Wirtualne systemy pomiarowe w szacowaniu niepewności pomiaru rzeczywistego

- Modelowanie maszyn i systemów pomiarowych - virtual CMM

- Nadzorowanie i wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych,

- Metrologia dla inżynierii odwrotnej

- Pomiary i analiza dokładności wykonania powierzchni swobodnych,

- Metody korekcji softwerowej dokładności geometrycznej WMP - macierze CAA

- Urządzenia do pomiarów submikronowych ( mikro i nanometrologia),

- Nano i mikrotopografia  powierzchni

- Badanie i analiza mikrogeometrii powierzchni - systemy 3D

- Systemy wizyjne w metrologii oraz fotogrametria,

- Metrotomografia komputerowa

- Metrologia medyczna, problemy dokładności pomiarów w biomechanice

- Roboty dla ortopedii, konstrukcja i badanie

- Wzorcowanie systemów tomografii w zastosowaniach medycznych i technicznych

- Roboty pomiarowe - badanie dokładności i stosowanie w produkcji

- Aplikacja robotów przemysłowych do zadań pomiarów współrzędnościowych

- Systemy zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących

- Walidacja pomiarów w warunkach laboratorium wzorcującego

- Współczesne narzędzia jakości, i ich aplikacja w inżynierii produkcji

- Zarządzanie jakością w zakładach produkcyjnych i usługowych,

- Metody statystyczne w Zarządzaniu Jakością,

- Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością dla wybranej organizacji

- Specyfikowanie i badanie cech jakościowych wyrobu,

- Rozwój nowego produktu i zarządzanie projektem

- Zarządzanie innowacyjne we współczesnej firmie

- Przegląd metod oceny innowacyjności w działalności gospodarczej

Tematyka związana z pracą zawodowa studenta (np. studia zaoczne), oraz rozwijanie własnych    

zainteresowań dyplomanta w obszarze realizowanego kierunku studiów.

 

Ostateczny temat pracy dyplomowej zostanie ustalony z każdym studentem indywidualnie zgodnie z jego wiedzą i zainteresowaniami 

Wykorzystaj szansę, przyjdź i wybierz interesujący Cię temat!

 

Zapraszamy !

 

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych LMW, którzy z uwagi na posiadane uprawnienia lub wyrażoną zgodę Rady Wydziału mogą być promotorami prac:

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

dr hab. inż. Adam Gąska prof. PK

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska prof. PK

dr inż. Barbara Juras

dr inż. Danuta Owczarek

dr inż. Marcin Krawczyk, prof PK

dr inż. Robert Kupiec