LMW

 

WYBÓR PROMOTORA I TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z wyborem tematu oraz promotora pracy dyplomowej:

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej:

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej student wysyła na poniższe adresy:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

- adres promotora

wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony. Wiadomość powinna zawierać:

- imię i nazwisko studenta,

- rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

- kierunek studiów,

- specjalność/profil dyplomowania,

- promotora pracy dyplomowej,

- recenzenta pracy dyplomowej,

- adres mailowy w aplikacji Teams.

 

 

HARMONOGRAM OBRON W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej M10 uprzejmie informuje, że ustaliło harmonogram obron dla studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji. Egzaminy odbędą się w sali 437 (4 piętro głównego budynku, na końcu korytarza)

na dzień 23.06.2022 r.

 

9:00 – 9:30

Krystian Nowak

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

9:30 – 10:00

Bartłomiej Kowęzowski

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

10:00 – 10:30

Piotr Mrozek

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

10:30 – 11:00

Angelika Burnóg

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

11:00-11:30

Patrycja Suski

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

11:30-12:00

Mateusz Grabowski

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK

Recenzent - dr inż. Robert Kupiec

12:00-12:30

Łukasz Dębski

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr inż. Robert Kupiec

Recenzent - dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK

12:30-13:00

Dominika Szewc

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Paweł Wojakowski

Recenzent - dr inż. Łukasz Gola

 

 

na dzień 24.06.2022 r.

 

9:00 – 9:30

Natalia Wacyra

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

9:30 – 10:00

Natalia Przybył

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

10:00 – 10:30

Maciej Mrowiec

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

10:30 – 11:00

Dagmara Jelonek

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

11:00-11:30

Monika Koczwara

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr inż. Sabina Motyka

Recenzent - dr inż. Anna Boratyńska- Sala

11:30-12:00

Nikodem Nawrot

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent - dr inż. Danuta Owczarek

 

 

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej M10 uprzejmie informuje o ustaleniu terminów egzaminów dyplomowych dla kierunku Inżynieria Produkcji dla studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniach:

23.06.2022 r. (termin złożenia dokumentów wraz z podpisami promotora i recenzenta 10.06.2022 pok. C101b w godzinach 10:00-13:00)

24.06.2022 r. (termin złożenia dokumentów wraz z podpisami promotora i recenzenta 10.06.2022 pok. C101b w godzinach 10:00-13:00)

28.06.2022 r. (termin złożenia dokumentów wraz z podpisami promotora i recenzenta 13.06.2022 pok. C101b w godzinach 10:00-13:00)

Zachęcam do wcześniejszego złożenia dokumentów po kontakcie mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem ustalenia terminu.

 

 

 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oferuje szerokie możliwości realizacji przez studentów prac dyplomowych dla kierunków:

 

"Inżynieria Produkcji"

"Automatyka i Robotyka"

"Inżynieria Medyczna"

oraz "Mechanika i Budowa Maszyn"

 

Tematyka prac jest ściśle skorelowana z aktualnymi potrzebami podmiotów gospodarczych i placówek naukowo-badawczych.

Prowadzone przez pracowników naszego Laboratorium prace umożliwiają wszechstronne przygotowanie studenta/dyplomanta do zadań w zakładzie przemysłowym, usługowym lub we własnej firmie.

 

Główne kierunki tych prac koncentrują się na następujących obszarach:

 

Współrzędnościowa Technika pomiarowa,

Pomiary z wykorzystaniem systemów laserowych

Mikro i nanometrologia

Badanie robotów i ich zastosowanie pomiarowe,

Metrologia w Inżynierii Produkcji,

Pomiary optyczne i fotogrametryczne,

Metrologia w medycynie,

Zarządzanie jakością

Innowacje i rozwój nowego produktu

 

Nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pomiarów współrzędnościowych, którymi nie dysponują nawet laboratoria największych firm i koncernów, będą one do dyspozycji studentów podejmujących prace dyplomowe.

 

Dostęp do tej unikalnej aparatury pozwala na nabycia umiejętności, w zakresie ich wykorzystania i programowania, co może zadecydować o późniejszym zatrudnieniu.

 

Oferowana tematyka PD obejmuje przykładowo:

 

- Laserowe Systemy Nadążne ich badanie i zastosowanie,

-  Układy interferometrii laserowej do kontroli urządzeń przemysłowych,

- Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) - metody oceny ich dokładności oraz aplikacje pomiarowe

- Ocena dokładności pomiarów, w warunkach pomiaru współrzędnościowego

- Współczesne kierunki rozwoju teorii pomiaru - zastosowanie metody Monte Carlo w ocenie dokładności pomiarów

- Wirtualne systemy pomiarowe w szacowaniu niepewności pomiaru rzeczywistego

- Modelowanie maszyn i systemów pomiarowych - virtual CMM

- Nadzorowanie i wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych,

- Metrologia dla inżynierii odwrotnej

- Pomiary i analiza dokładności wykonania powierzchni swobodnych,

- Metody korekcji softwerowej dokładności geometrycznej WMP - macierze CAA

- Urządzenia do pomiarów submikronowych ( mikro i nanometrologia),

- Nano i mikrotopografia  powierzchni

- Badanie i analiza mikrogeometrii powierzchni - systemy 3D

- Systemy wizyjne w metrologii oraz fotogrametria,

- Metrotomografia komputerowa

- Metrologia medyczna, problemy dokładności pomiarów w biomechanice

- Roboty dla ortopedii, konstrukcja i badanie

- Wzorcowanie systemów tomografii w zastosowaniach medycznych i technicznych

- Roboty pomiarowe - badanie dokładności i stosowanie w produkcji

- Aplikacja robotów przemysłowych do zadań pomiarów współrzędnościowych

- Systemy zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących

- Walidacja pomiarów w warunkach laboratorium wzorcującego

- Współczesne narzędzia jakości, i ich aplikacja w inżynierii produkcji

- Zarządzanie jakością w zakładach produkcyjnych i usługowych,

- Metody statystyczne w Zarządzaniu Jakością,

- Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością dla wybranej organizacji

- Specyfikowanie i badanie cech jakościowych wyrobu,

- Rozwój nowego produktu i zarządzanie projektem

- Zarządzanie innowacyjne we współczesnej firmie

- Przegląd metod oceny innowacyjności w działalności gospodarczej

Tematyka związana z pracą zawodowa studenta (np. studia zaoczne), oraz rozwijanie własnych    

zainteresowań dyplomanta w obszarze realizowanego kierunku studiów.

 

Ostateczny temat pracy dyplomowej zostanie ustalony z każdym studentem indywidualnie zgodnie z jego wiedzą i zainteresowaniami 

Wykorzystaj szansę, przyjdź i wybierz interesujący Cię temat!

 

Zapraszamy !

 

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych LMW, którzy z uwagi na posiadane uprawnienia lub wyrażoną zgodę Rady Wydziału mogą być promotorami prac:

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

dr hab. inż. Adam Gąska prof. PK

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska prof. PK

dr inż. Barbara Juras

dr inż. Danuta Owczarek

dr inż. Marcin Krawczyk, prof PK

dr inż. Robert Kupiec